.

.

Odstąpienie od umowy
Każdy konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Można od niej odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wypełniając formularz, który należy pobrać w tym miejscu Wypełniony formularz prosimy wysłać na nasz adres e-mail: biuro@bielbiel.pllub dołączyć do zwracanej paczki. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie sklepu.

Reklamacje
Każdy klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru, w sytuacji gdy okaże się on wadliwy z tytułu rękojmi. Reklamację najlepiej złożyć wypełniając formularz, który należy pobrać po tym linkiem. Wypełniony formularz prosimy wysłać na nasz adres e-mail: sklep@munduromania.pl lub dołączyć do zwracanej paczki.

W formularzu należy zawrzeć:

Opis wady,
Okoliczności i datę jej wystąpienia,
Dane klienta składającego reklamację,
Formę rekompensaty za wadliwy produkt.

Rekompensata za wadliwy produkt może przybrać postać:

wymiany rzeczy na wolną od wad,
usunięcia wady,
lub kupujący może wnioskować o:

obniżenie ceny,
odstąpienie od umowy - w razie wady istotnej.

UWAGA!

W przypadku wrażliwych pod względem higienicznym towarów (bielizna) możliwy jest tylko zwrot jeśli towar jest w nienaruszonym fabrycznie opakowaniu.
Adres zwrotów:
Munduromania Justyna Woch
Osiedle Pomorskie 9a, 65-547 Zielona Góra

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas formularza reklamacyjnego.